Algemene voorwaarden & Privacy verklaring

Algemene voorwaarden

 1. Algemeen

  1. De ‘gebruiker’ in deze algemene voorwaarden is iedere natuurlijke en rechtspersoon die gebruik maakt van de testen of scans ontwikkeld door 2duo.
  2. 2duo heeft te allen tijde het recht deze algemene voorwaarden en de inhoud van haar testen en website te wijzigen.
  3. Door het doen van een test of scan verklaart elke gebruiker zich, zonder voorbehoud, akkoord met deze algemene voorwaarden.
 2. Prijzen en betaling

  1. De bij de testen en scans genoemde prijzen exclusief btw. Sommige testen kan de gebruiker gratis doen.
  2. Eventuele betaling vindt plaats door vooruit het bedrag over te boeken per bank. Vermeld hierbij altijd uw naam.
  3. De betaling van de bestelling geschiedt vooraf. De bestelling wordt verzonden zodra de betaling is voldaan.
 3. Levering

  1. De inlogcodes worden bij voorkeur binnen 1 à 2 werkdagen, na ontvangst van de betaling, verstuurd. Toch uiterlijk binnen 7 dagen.
 4. Annuleren

  1. Het is mogelijk een bestelling te annuleren, indien de inlogcode nog niet is verstuurd. U kunt dit per mail doorgeven via info@2duo.nl
 5. Ruilen en Retourneren

  1. Wanneer een test of scan niet aan uw verwachting voldoet, horen we het graag. Indien wij uw feedback benutten, krijgt u later de mogelijkheid om de test of scan opnieuw kosteloos te doen.
 6. Privacy (Zie ook privacy verklaring)

  1. Wij gebruiken uw persoonsgegevens o.a. voor het voeren van een verantwoord klanten beheer, risicobeheer en marketingdoeleinden. De mogelijkheid van uitschrijven is eenvoudig en kan per nieuwsbrief geboden.
 7. Aansprakelijkheid

  1. Voor de gevolgen van zet-, typ- en/of programmeer- of programma fouten in testen, scans of website is 2duo niet aansprakelijk.
  2. De gebruiker van de test/scan is zelf verantwoordelijk voor gebruik of misbruik van gebruikersnamen en/of wachtwoord.
  3. Gebruik van de test of scan is geheel voor de verantwoordelijkheid van de gebruiker. 2duo sluit elke aansprakelijkheid uit als gevolg van inbreuk van de systeembeveiliging en elke ander misbruik of inbreuk.
  4. Alleen direct geleden schade kan verhaald worden op 2duo met een maximum van het betaalde bedrag voor de geleverde dienst.
 8. Copyright

  1. Het is niet toegestaan, teksten en beelden uit de test of scan te kopiëren, op te slaan, te publiceren, te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken zonder uitdrukkelijke toestemming van 2duo. Doet de gebruiker dit toch, dan zullen wij de geleden copyright schade via een rechterlijke procedure op u verhalen.
 9. Nederlands Recht

  1. Op de betrekkingen tussen 2duo en de gebruiker is het Nederlandse recht van toepassing. Eventuele procedures zullen voorgelegd worden aan de bevoegde rechter van de Rechtbank te Utrecht.

Privacy Verklaring

Deze test is met zorg ontwikkeld door 2duo.

We respecteren de privacy van onze gebruikers. Gegevens worden vertrouwelijk behandeld. De gegevens worden elektronisch opgeslagen in een beveiligde omgeving. 2duo verstrekt persoonlijke gegevens uitsluitend aan derden als het bijdraagt aan een optimale dienstverlening. We leveren drie diensten:

 1. het verzenden van een wachtwoord naar het mailadres. Hiermee kan in combinatie met het opgegeven mailadres opnieuw ingelogd worden om resultaten te bekijken en andere testen of scans van 2duo te doen.
 2. het informeren over de ontwikkeling van de testen van 2duo. We gebruiken de input en eventuele feedback ter verbetering van de testen en het vergroten van gebruikersvriendelijkheid.
 3. het informeren over andere ontwikkelingen op dit vakgebied door ons en onze partners. Op elk moment kan met één klik voor het desbetreffende nieuws worden uitgeschreven. De inloggegevens worden uiteraard wel bewaard, zodat gebruikers altijd bij hun eigen testresultaten kunnen. Vooralsnog geven gebruikers door akkoord te gaan met deze privacyverklaring toestemming om relevant nieuws te ontvangen.

De wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, zoals vastgelegd in de Wet Persoonsregistraties, worden door 2duo nageleefd. Onze medewerkers en de door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van de gegevens te respecteren.

Gebruikers met bezwaren tegen dit privacybeleid, kunnen geen gebruik maken van de door ontwikkelde testen.

Op deze privacyverklaring is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.